اخرین محصولات ثبت شده

نمونه سوال درس فرآيند تصادفي 1 رشته آمار و مار رياضي و رياضي (محض و كاربردي) دانشگاه پیام نور

دانلود نمونه سوال درس فرآيند تصادفي 1 رشته آمار و مار رياضي و رياضي (محض و كاربردي) دانشگاه پیام نور،در قالب PDF و در 5 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جه...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوال درس فرآيندهاي تصادفي 1 رشته آمار رياضي دانشگاه پیام نور

دانلود نمونه سوال درس فرآيندهاي تصادفي 1 رشته آمار رياضي دانشگاه پیام نور،در قالب PDF و در 4 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت استفاده اساتید و دانشجویا...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوال درس كليات عرفان اسلامی رشته الهيات دانشگاه پیام نور

دانلود نمونه سوال درس كليات عرفان اسلامی رشته الهيات دانشگاه پیام نور،در قالب PDF و در 3 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت استفاده اساتید و دانشجویان دا...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوال درس فراگرد تنظيم و كنترل بودجه رشته مديريت دولتی دانشگاه پیام نور

دانلود نمونه سوال درس فراگرد تنظيم و كنترل بودجه رشته مديريت دولتی دانشگاه پیام نور،در قالب PDF و در 5 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت استفاده اساتید ...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوال درس طرح آزمايش هاي 2 رشته آمار دانشگاه پیام نور

دانلود نمونه سوال درس طرح آزمايش هاي 2 رشته آمار دانشگاه پیام نور،در قالب PDF و در 6 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت استفاده اساتید و دانشجویان دانشگا...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوال درس طراحی و پياده سازی زبانهای برنامه سازی رشته نرم افزار و سخت افزار دانشگاه پیام نور

دانلود نمونه سوال درس طراحی و پياده سازی زبانهای برنامه سازی رشته نرم افزار و سخت افزار دانشگاه پیام نور،در قالب PDF و در 9 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناس...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوال درس طراحی و تحليل الگوريتمها رشته نرم افزار و سخت افزار و فناوري اطلاعات دانشگاه پیام نور

دانلود نمونه سوال درس طراحی و تحليل الگوريتمها رشته نرم افزار و سخت افزار و فناوري اطلاعات دانشگاه پیام نور،در قالب PDF و در 6 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.م...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوال درس نظم 5 بخش 5 صائب رشته زبان و ادبيات فارسی دانشگاه پیام نور

دانلود نمونه سوال درس نظم 5 بخش 5 صائب رشته زبان و ادبيات فارسی دانشگاه پیام نور،در قالب PDF و در 5 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت استفاده اساتید و د...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوال درس شيوه ارائه مطالب علمي و فنی رشته نرم افزار و سخت افزار دانشگاه پیام نور

دانلود نمونه سوال درس شيوه ارائه مطالب علمي و فنی رشته نرم افزار و سخت افزار دانشگاه پیام نور،در قالب PDF و در 5 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت استفا...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوال درس شبكه كامپيوترِی رشته نرم افزار و سخت افزار و فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور

دانلود نمونه سوال درس شبكه كامپيوترِی رشته نرم افزار و سخت افزار و فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور،در قالب PDF و در 4 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت ...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوال درس شناخت ادعيه اهل البيت (ع) رشته علوم قرآن و حديث دانشگاه پیام نور

دانلود نمونه سوال درس شناخت ادعيه اهل البيت (ع) رشته علوم قرآن و حديث دانشگاه پیام نور،در قالب PDF و در 3 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت استفاده اسات...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه سوال درس شبكه های كامپيوتری 2 رشته فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور

دانلود نمونه سوال درس شبكه های كامپيوتری 2 رشته فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور،در قالب PDF و در 4 صفحه.توضیحات این نمونه سوال :این نمونه سوال کاملا استاندارد بوده و بر اساس آخرین تغییرات کتب درسی نوشته شده است.مناسب جهت استفاده اساتید و دا...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل